Oppgaven
I denne oppgave skal du lete etter ulike typer prosesser og småformer på stranden. Du får en sjekkliste der du kan krysse etter hvert som du finner de beskrevne prosesser og former. Til slutt kan du lage en skisse av strandprofilen og notere hvor på stranden du har gjort dine observasjoner.

Utstyr
- Utskrift av tabellene (se nedenfor)
- Papir og blyant.

Fordypningsemne
- Les mer om Prosesser i Generell GEOlogiskolen