SmåformerTrinn 1 - Registrering av småformer
1. Finn flest mulig ulike type småformer på stranden.
se illustrasjoner av småformer
se liste over småformer

2. Kryss av på tabell hvilke småformer du har observert.
3. Lag en enkel skisse som illustrerer småformene du har funne.
Småformer på stranden (eksempel)


Utskrift av blank skjema