Mineraler på stranden

Sanden på stranden
Sand på stranden består av forskjellige typer mineraler som er slitt løs fra berggrunnen i nærheten, eller fraktet inn i området av elver og isbreer. I tilleg kan strandsand inneholde skjell og skjellfragmenter fra organismer som lever i strandsonen.

Oppgaven
I denne oppgaven skal du se nærmere på sandkorn fra stranden å forsøke og skille ut forskjellige mineraltyper.
Trinn 1: - Prøveinnsamling (i felt)
Trinn 2: - Analyse (i klasserommet)
Trinn 3: - Mineralidentifkasjon (i klasserommet)

Utstyr:
- Plastpose eller eske for innsamling av prøve
- Papirark eller brett for å spre prøvene ut på
- Pensel eller pinsett for å skille ut mineralkorn
- Lupe for å studere mineralkorn

Fordypning
- Les mer (se Generell GEOlogiskole - Materiale - Mineraler)