Gamle strender

Hvor høyt har havet stått tidligere?
Landhevning har foregått hele tiden etter at den
Skandinaviske innlandsisen forsvant for ca.
10 000 år siden. Derfor finner man gamle
havavsetninger og strandlinjer langt over dagens
havnivå, både langs kysten og innover i fjorddalene.


Oppgaven
I denne oppgave skal du lete etter spor etter tidligere havnivå i terrenget over dagens strand. Deretter skal du prøve å bestemme hvor høyt havet har stått. Du får også beregne poengsum for det du har funnet for å se om du har lykkes i ditt forsøk.
Trinn 1 - Finn spor etter tidligere havnivå (i felt).
Trinn 2 - Sammenstill resultatene (i klasserommet).
Trinn 3 - Diskutér resultatene (i klasserommet).

Utstyr
- Papir og blyant.

Fordypningsemne
- Les mer om gamle strandlinjer i Lokal GEOlogiskolen ( - ) ...