Stein på stranden

Bergartstyper på stranden
Stein på stranden består av ulike bergarter som er slitt løs fra bergrunnen bak stranden eller fraktet inn i området langveisfra med isbreer eller elver. Ofte finner man flere typer bergarter blant strandstein enn man finner ellers i faste blotninger i nærheten.

Oppgaven
I denne oppgaven skal du se nærmere på steinene på stranden. Du får dele steinene i
grupper etter type bergart, og deretter prøve å identifisere disse bergartstypene. Du
kan også sammenligne steinene på stranden med bergartene du finner bak stranden for
å se om strandsteinene har en lokalopprinnelse eller om de er fraktet inn i området.

Trinn 1 - Prøveinnsamling, observasjoner (i felt)
Trinn 2 - Analyse (i klasserommet eller i felt)
Trinn 3 - Identifikasjon (i klasserommet eller i felt)

Utstyr
- Plastpose eller span for innsamling av prøve


Fordypningsemne
- Materiale - Bergarter i Generell GEOlogiskolen