Prosjektoppgave på stranden

Stranden
S
tranden er stedet der land og sjø møtes - der brytende bølger vasker fram og tærer på berggrunnen, sliter løs bergartsstykker, og flytter sand og grus frem og tilbake. Resultatet blir en fjærestrand.

 

Seks strandoppgaver

Du kan velge mellom seks forskjellige strandoppgaver som kan gjøres hver for seg eller i kombinasjon. Alle oppgavene starter med et besøk på stranda, og kan fullføres i klasserommet etter strandbesøket. Gjennom disse oppgavene kan du lære mer om:

Materiale … Sand og stein på stranden
Prosesser … Strandprosesser og former
Historie … Gamle strender og havnivåendringer

Prosjektoppgaver