swash og backswash

Prosesser
 
Trinn 2 - Registrering av prosesser
1. Finn ulike steder på stranden der du ser sand i bevegelse.
se illustrasjoner av prosesser
se liste over prosesser
2. Kryss av på skjemaet hvilke prosesser du har observert i aksjon.
3. Dersom du ikke direkte har observert sand i bevegelse men mener sanden nylig har vært i bevegelse (f.eks. ferske tråkkespor), kan du notere dette i skjemaet.
 

bølgebrytning

 
Prosesser på stranden (eksempel)
 

antidyner kanal

 
Utskrift av
blankt skjema