Unviersitetet i Tromsø (logo) generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Torgeir Bjelvin
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... DIVERSE
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Jordens sammensetning   Bergarter og mineraler   Løsmasser

BYGGEKLOSSENE I NATUREN

Mineraler er byggeklossene i naturen. Mineralene deles inn etter hvilke egenskaper de har, som bl.a. form, farge og hardhet.

Når vi setter sammen flere mineraler får vi en bergart. De fleste bergarter (f.eks. granitt) inneholder flere typer mineraler, mens noen bergarter består kun av en type mineral (f.eks. kvartssandstein).

Bergarter

Bergarter deler man inn i tre ulike typer:

Størkningsbergarter
(Magmatiske bergarter)

 

Avsetningsbergarter
(Sedimentære bergarter)

Omdanningsbergarter
(Metamorfe bergarter)