Universitetet i Tromsø Geologiskolen Geogruppen

Litt mer om Geologiskolen

Hvordan bruke GEOlogiskolen
Informasjonsfelt

Hovedsidene

Mer om...

Eksempelskjermbilde

Programmet er bygd opp slik at man lett skal kunne finne fram mellom de ulike delene. Øverst på Internettsidene er det et farget informasjonsfelt der man kan gå tilbake trinnvis til begynnelsen av den delen av GEOlogiskolen man har valgt (‘Tilbake til ...’), eller få en oversikt over emneinndelingen (‘Om ...’). Man har også anledning til å ‘Søke i ...’ GEOlogiskolens informasjonsbase. I linjene under informasjonslinjene vil man til enhver tid se hvor man befinner seg i forhold til kapitler og underkapitler. Ønsker man å bytte raskt mellom GENERELL, LOKAL og PROSJEKT GEOlogiskolen ligger disse lett tilgjengelig med knapper nederst til venstre på sidene. 

   

Innledning Målsetning Hvordan er GEOlogiskolen inndelt Organisering