generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

rosapfeil_back.gif (279 Byte) Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

Materiale

  Jordens sammensetning

 


Jorden


Et snitt gjennom jorden
Hvis vi skjærer et snitt gjennom jorden ser vi at jorden kan deles inn i tre deler hvor jordskorpen kun utgjør et tynt lag som danner klodens overflate, og kontakten mellom atmosfæren og havvannet.

Mantelen kan deles inn i en øvre del og en nedre del på bakgrunn av fysiske egenskaper. Innenfor finnes kjernens to deler, den indre og den ytre kjernen. Den ytre kjernen antas å være flytende kjerne. Den indre kjernen er fast kjerne.

1. Skorpen
2. Mantelen
3. Kjernen

Illustrasjon under viser plassering av planetene i solsystemet vårt og innbyrdes størrelse mellom planetene.