generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Jordens sammensetning   Bergarter og mineraler   Løsmasser

Bergarter

En bergart består av en eller flere ulike typer mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Pek på bildet for å få navn på noen av bergartene vi ser der. Pek videre på den grovkornete steinen midt på bildet for å få navn på mineralene den består av.

Granitt Basalt Amfibolitt Gneis Gabbro Skifer Kalkstein Sandstein