generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

rosapfeil_back.gif (279 Byte) Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

MaterialeMateriale og ressurser

Geologisk materiale har menneskene benyttet seg av til alle tider, helt fra steinalderen for 10.000 år siden.

I dag benyttes stein og løsmasser til veibygging og i betong i ulike konstruksjoner. Silisium og diverse metaller som er en viktig del av i PC èn er hentet fra mineraler i berggrunnen. Olje er også en type geologisk materiale som er en viktig ressurs for dagens samfunn.

For å vite hvor man skal lete etter geologiske ressursene må man forstå geologien og geologiske prosesser.

Geologisk materiale finner vi rundt oss overalt i naturen, enten vi befinner oss på fast fjell eller på løsmasser. Bestanddelene er hovedsakelig mineraler og bergarter eller fragmenter av disse (løsmasser).

Geologisk materiale omfatter også materiale dypt i jordens indre - og som tidvis kommer til overflaten under vulkanutbrudd, som på Island. Fordelingen av dette materialet er forklart i Jordens sammensetning.

Jordens sammensetning Bergareter og mineraler Løsmasser