Universitetet i Tromsø Geologiskolen Geogruppen

Litt mer om Geologiskolen

Innledning Målsetning Hvordan er geologiskolen inndelt Hvordan bruke geologiskolen Organisering
GEOlogiskolen er et samarbeidsprosjekt mellom GeoGruppen AS (nå Acona Geo Services) og det geologiske miljøet ved Universitetet i Tromsø. 

GEOlogiskolen er et interaktivt digitalt undervisningsopplegg for samtlige skoletrinn i grunnskolen og den videregående opplæring. GEOlogiskolen skal være et tilbud til alle som har behov for geologisk kunnskap forklart på en enkel måte.
Dekorativt bilde


GEOlogiskolen vil utvikle og tilpasse læringsressurser for skoler som ønsker å ta IKT i aktiv bruk. For å gjøre tilegnelsen av faget så lett som mulig er det lagt vekt på utstrakt bruk av praktiske aktiviteter - både ute og i klasserommet. Nærmiljøet legges dermed til grunn for forståelsen av naturgrunnlaget som basis for ressursutnyttelse, miljø og samfunn. Kombinasjonen av praktisk feltundervisning og IT-løsninger vil gi en positiv vekselvirkning som skal fremme læringsprosessen.

GEOlogiskolen skal lett kunne brukes av alle som vil lære mer om geologi - uavhengig av geografisk tilhørighet eller kunnskapsnivå.

Oppdatert 15.12.2007