generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

rosapfeil_back.gif (279 Byte) Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

Materiale

  Jordens sammensetning

 Skorpen er jordens ytterste lag. Tykkelsen varierer, men den er veldig tynn i forhold til den totale radien. Under havområdene har skorpen en gjennomsnittlig tykkelse på 7 km. I motsetning til dette er kontinentskorpens gjennomsnittlie tykkelse 35-40 km. Under f.eks. California er skorpen kun 20 km tykk, mens den under Himalaya er opptil 90 km.
Skorpen utgjør kun 0,6 % av jordens volum og 0,4 % av massen.

Den ytre faste jordskorpen er for det meste sammensatt av krystallinske bergarter. Ytterst er silisium og aluminium karakteristiske grunnstoffer, og denne ytre delen kalles derfor SIAL. Under dette laget ligger tyngre bergarter med mye silisium og magnesium, disse blir derfor kalt SIMA

Animasjon