generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... DIVERSE
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Jordens sammensetning   Bergarter og mineraler   Løsmasser

Sandstein

< Tilbake
 

Bilde av granittSandstein dannes når sand avsettes lagvis i havet eller på land. Strukturer som bølge-rifler og krysskiktning blir bevart. I Norge er mange sedimenter omdannet til kvartsitt og andre typer berg-arter under den kaledonske fjellkjededannelse. De finnes utenfor kaledonidene i Oslofeltet, deler av vestlandet og Finnmark

Type: Avsetningsbergart
Farge: Lysegul, rød, grå
Tekstur: Middelskornet
Struktur: Lagdelt
Mineraler: Kvarts (feltspat m.fl.)
Dannelse: Sandlag
Anvendelse: Bygningsstein, monumenter
 

Vanlige bergarter


Flere bergarter *

Bergartstyper *