Strandformer og prosesser

Prosesser og småformer på stranden
Selv på vindstille dager med lite bølgeaktivitet finner vi vanligvis steder på sandstrender der geologiske prosesser kan observeres i aksjon - brytende bølger som driver sandkorn frem og tilbake, eller rennende vann som frakter sand mot havet.

Disse prosessene danner bestemte former (småformer) ulike steder på stranden. Former som bølgerifler på lavvannsflata, oppskyllsmerker ved flommerket, og vindrifler i bakstrandområdet
Oppgave