Strandtyper og valg av oppgaver
Hvilke av de fem strandoppgavene du velger vil avhenge av interesse og hvilken strandtype som er tilgjengelig. Oppgavene er laget for følgende strandtyper:

Sandstrand
Der stranden består av sand kan du forsøke å identifisere ulike mineraler, eller studere strandprosesser og endringer på stranden over tid.

Steinstrand
Der hvor stranden består av stein og grus kan du lete etter ulike typer bergarter og prøve å bestemme hvor de kommer fra.
Stein på stranden

Bergstrand
Der stranden består av renvaskede fjellblotninger kan du studere disse for å bestemme hva slags type berggrunn man har i området.
Berggrunnsblotninger

Gamle havnivå
I områder innenfor dagens strand kan du lete etter spor etter gamle strand- og havavsetninger, og finne ut hvor høyt havet har stått tidligere.
Gamle strandlinjer