lokal_logo3.gif (4132 Byte)

geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

 Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

Svalbard

Bruk av geologien

bruk_av.gif (33645 Byte)


Bruk av geologien

Svalbards naturmiljø er svært følsom for menneskelige inngrep. Store deler av øygruppen, hele 54% av arealet, er omgjort til naturreservat og nasjonalparker. Her er naturen vernet ved lov. Gruvedrift og leting etter kull, mineraler, olje og gass er derfor begrenset til områdene som ikke er vernet.Svalbard ligger langt fra de viktigste markedene for mineralske råstoffer. Dette gir store transport- og driftskostnader som gjør det vanskelig å oppnå økonomisk lønnsomhet i driften. Mange forsøk har derfor endt med tap. Rester etter anlegg, hytter og hus kan man derfor se mange steder på Svalbard.  I dag er det bare kull som utvinnes på Svalbard.