lokal_logo3.gif (4132 Byte)

geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

 Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

SvalbardSVALBARD

Svalbard er den nordligste dele av Norge.
Øygruppen ligger lengst nord i Barentshavet og navnet omfatter flere øyer som ligger mellom 74° og 81° nordlig bredde.

Totalt dekker øygruppen et areal på 61 200 km2 som tilsvarer to ganger arealet for Belgia. Av dette arealet er ca. 60 % dekket av isbreer. Særlig på de nordøstlige delene av øygruppen, er isbreene store og vidstrakte.
På vestsiden gjør den siste utløperen av Golfstrømmen og de varme vindene fra sør,
sitt til at man finne store isfrie områder. Fjordene på vestsiden er derfor åpne og isfrie det meste av året.
Naturressursene, både på land og i havet, har vært utnytte i lang tid og det har vært permanent bosetning i mer enn 100 år.