lokal_logo3.gif (4132 Byte)

geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Torgeir Bjelvin

 Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

Svalbard

BerggrunnsgeologiGeologien på Svalbard

Geologien på Svalbard Svalbard er en naturgeografisk ytterkant av Norge. Lite vegetasjon og svært spredt bosetning med lite menneskelig inngrep gjør at geologien
svb1_3.jpg (6641 Byte)
er svært fremtredende i dette landskapet. Gjennom det meste av sin geologiske historie har Svalbard ligget under havet.Sand, grus og stein harderfor blitt avsatt gjennom hele den geologiske historie. Disse avsetningene er senere blitt til lagdelte bergarter som inneholder godt bevarte fossiler av fortidens dyr og planter. Svalbard er derfor både et naturlig geologisk arkiv og laboratorium hvor fortidens og nåtidens geologiske prosesser blir særlig tydelig demonstrert.
Geologien har vært studert av geologer fra mange kanter av verden og særlig fått oppmerksomhet i forbindelse med økt oljeleting i de nordligste farvann av Norge. På Svalbard kan man studere på land tilsvarende geologiske forhold man regner med å finne under havbunnen i Barentshavet.