Mer om ...

Oppdatert 27.03.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser
<

Platetektonisk syklus

Jordplatebevegelsen veksler mellom spredning der platene beveger seg fra hverandre, og kollisjon der platene støtter mot hverandre. Spredning danner oseanbassenger, mens kollisjon danner fjellkjeder og kontinenter. Oseanbassenger dannet ved spredning vil til slutt bli lukket ved kollisjon. Hele syklusen tar flere hundrede milloner år.

- Platetektonisk syklus
Gjentatt kollisjon og spredning av jordskorpeplatene.

* Bergartssyklus
Dannelse, nedbrytning og omdannelse av bergarter.

* Geomorfologisk syklus
Landskapsnedtæring gjennom ulike stadier.

* Hydrologisk syklus
Vannets kretsløp, som er vesentlig for forvitring og erosjon.