Mer om ...

Oppdatert 14.03.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser
<

Vannets kretsløp

Solvarme, sammen med jordens rotasjon og tyngdekraft, setter luft og vann i bevegelse. Vann overføres som vanndamp med vind fra havet, faller som nedbør over landområder, og føres tilbake til havet i elver, breer og som grunnvann. Av den totale vannmengden på jorden finnes omlag 97% i sjøen, 2% i breer og 0,7% som grunnvann

Vannets kretsløp er vesentlig for både geologiske og biologiske prosesser. Den kontinuerlige overføringen av vann fra hav til land holder elver og breer i bevegelse og holder grunnvannstanden vedlike.

* Platetektonisk syklus
Gjentatt kollisjon og spredning av jordskorpeplatene.

* Bergartssyklus
Dannelse, nedbrytning og omdannelse av bergarter.

* Geomorfologisk syklus
Landskapsnedtæring gjennom ulike stadier.

- Hydrologisk syklus
Vannets kretsløp, som er vesentlig for forvitring og erosjon.