Mer om ...

Oppdatert 26.03.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser
<

Bergartssyklusen

Bergartsmateriale resirkuleres over millioner av år. Eksempelvis:
- Smelte fra jordens indre stiger opp, størkner og danner størkningsbergarter.
- Størkningsbergarter brytes ned på overflaten og partiklene fraktes nedover til havet der de danner avsetningsbergarter.
- Avsetningsbergarter synker ned, varmes opp og presses sammen (metamorfose) til omdanningsbargarter.
- Omdanningsbergarter smelter og prosessen gjentar seg.

* Platetektonisk syklus
Gjentatt kollisjon og spredning av jordskorpeplatene.

- Bergartssyklus
Dannelse, nedbrytning og omdannelse av bergarter.

* Geomorfologisk syklus
Landskapsnedtæring gjennom ulike stadier.

* Hydrologisk syklus
Vannets kretsløp, som er vesentlig for forvitring og erosjon.