generell_logo.gif (2792 Byte)

 

geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)


  Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE


Den “GENERELLE GEOlogiskolen” er en samling av tekstinformasjon, bilder, animasjoner og figurer som beskriver, illustrerer og forklarer ulike geologiske temaer.

Programmet er bygget opp for å kunne støtte de andre elementene innen GEOlogiskolen (”LOKAL GEOlogiskole” og “PROSJEKT GEOlogiskole”).


       

GEOlogiskolen er under utvikling. Det som er presentert er en “demo-versjon” og lasting av stoff vil foregå kontinuerlig.
 

Den “GENERELLE GEOlogiskole” er inndelt i tre hoveddeler:

 


HISTORIE

- Jordens opprinnelse
- Jordens historie

MATERIALE

- Jordens sammensetning
- Bergarter og mineraler
- Løsmasser

PROSESSER

- Den geologiske syklus
- Jordens indre krefter
- Jordens ytre krefter