lokal_logo3.gif (4132 Byte)

geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

 Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

Norge

Berggrunnsgeologi


Introduksjon til berggrunnsgeologi

Store deler av Fennoskandia, Norge, Sverige, Finland, Russisk Karelen og Kola-halvøya, utgjør en motstandsdyktig jordskorpeblokk. Denne delen av jordskorpen kalles "Den baltiske skjold" og kalles også gjerne for Grunnfjell.


Kartutsnitt som viser utbredelsen av Kaledonidene (den Kaledonske fjellkjede),
Grunnfjell i Fenoskaondia og Oslofeltet


Den Kaledonske fjellkjeden ble dannet i tiden ordovisium - silur - devon (for mellom 500 - 400 millioner år siden). Denne fjellkjeden betyr mye for landformene i Norge. Fjellkjeden strekker seg fra Skottland i sørvest og danner vestranden av Fennoskandia fra Stavanger til Vardø, og forsetter til Spitsbergen i Nord.

I perm tiden (for ca 250 millioner år siden) begynte deler av det baltiske skjold å sprekke opp i en mosaikk av blokker. Man fikk dannelse av et riftsystem som er opphavet til Oslofeltet. Samtidig med oppsprekkingen var det en kraftig vulkansk aktivitet i et område. Oslofeltet strekker seg fra Mjøsa sørover til Oslofjorden og Langesundfjorden.

BERGGRUNNSGEOLOGI