generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Jordens sammensetning   Bergarter og mineraler   Løsmasser

Løsmasser

De fleste typer løsmasser (sedimenter eller jordarter) består av nedbrutte og løsrevne mineral- og bergartsstykker dannet ved forvitring og erosjon. Planterester (torv) og skjellfragmenter (skjellsand) kan også danne løsmasser.

Dannelse
Løsmassedekket over store deler av Norge er brakt på plass av istidens breer og breelver. Forvitring, skred, rennende vann, vind og bølger har også avsatt løsmasser, spesielt ved foten av fjellskråninger, på dalbunner og ved kysten.

* Løsmassetyper (dannelsesmåter)

Kornstørrelser
< tilbake

Sand

Diameter:
0,062 - 2 mm

Størrelse som:
Sukker

Sand består for det meste av mineralkorn som er løsnet fra fast fjell ved forvitring og erosjon. En del sand består også av små skjell- eller kalkpartikler utfelt i havet.
Sand forflyttes lett med vind og vann. Den samler seg langs elver, på strender, og i grunne havområder. Vindblåst sand danner sanddyner ved kysten og i tørre innlandområder

< tilbake
Blokk Leire Silt Sand Grus Stein