Mer om ...
Lukket bok

Oppdatert 11.03.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Jordens sammensetning   Bergarter og mineraler   Løsmasser

Løsmasser

De fleste typer løsmasser (sedimenter eller jordarter) består av nedbrutte og løsrevne mineral- og bergartsstykker dannet ved forvitring og erosjon. Planterester (torv) og skjellfragmenter (skjellsand) kan også danne løsmasser.

Dannelse
Løsmassedekket over store deler av Norge er brakt på plass av istidens breer og breelver. Forvitring, skred, rennende vann, vind og bølger har også avsatt løsmasser, spesielt ved foten av fjellskråninger, på dalbunner og ved kysten.

Løsmassetyper (dannelsesmåter)

Kornstørrelser

Egenskaper
Løsmasser består av korn som varierer i størrelse, form og runding. Løsmasser avsettes lagvis og viser derfor lagdeling. Lag med forskjellige kornstørrelser og farge er vanlig i vannavsatt sand og grus. Løsmassenes egenskaper varierer etter dannelsesmåte og bestemmer hva løsmassene kan brukes til, enten det er til veigrus, støpesand, keramikkleire, jordbruk eller grunnvannsmagasinering.

Kornstørrelse
Kornform
Runding
Lagdeling

Blokk Leire Silt Sand Grus Stein