generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)
Forfatter: Geoff Corner

rosapfeil_back.gif (279 Byte) Tilbake til ...

Søke i ...

DIVERSE

 


Ytre prosesser
Jordens ytre prosesser:
Bryter ned mineraler og bergarter
Fjerner nedbrytningsproduktene
Avsetter materiale som løsmasser
Skaper landformer og landskap
forvitring
erosjon
avsetning
landskap

Jordens overflateprosesser drives av solvarme. Mens de indre prosessene virker oppbyggende, er de ytre prosessene mer nedbrytende og utjevnende (se ‘det geologiske kretsløp’). De bryter ned fjellmassiver, flytter på løsmasser, og danner ulike landskapstyper.