Universitetet i Tromsø GEOlogiskolen GeoGruppen

Litt mer om Geologiskolen

inndelt.gif (18714 Byte)
Generell GEOlogiskole

Lokal GEOlogiskole

Prosjekt GEOlogiskole

Eksempelskjermbilder

‘Prosjekt GEOlogiskole’ består av sett med felt- og klasseromsoppgaver som skal aktivere og stimulere eleven til å stille spørmål, gjøre observasjoner, og trekke slutninger. Oppgavene skal gi økt forståelse av det lokale naturmiljøet og innsikt i grunnleggende geologiske prinsipper.

Oppgavene i ‘Prosjekt GEOlogiskole’ er tilpasset et bredt spekter av norske naturtyper og geologiske forekomster. Om nødvendig skal oppgavene kunne gjennomføres uten aktiv veiledning fra en fagkyndig lærer.

‘Prosjekt GEOlogiskole’ kan brukes som inngangsport til geologisk viten, gjerne i kombinasjon med ‘Generell GEOlogiskole’ og ‘Lokal GEOlogiskole’.

Hvordan er GEOlogiskolen inndelt Organisering Hvordan bruke GEOlogiskolen Målsetning Innledning