Universitetet i Tromsø GEOlogiskolen GeoGruppen

Litt mer om Geologiskolen


Generell GEOlogiskole

Lokal GEOlogiskole


Eksempelskjermbilder

‘Lokal GEOlogiskole’ gir en oversikt over geologien i ulike distrikter i Norge og på Svalbard. Her finnes informasjon om berggrunn, løsmasser, landskap, spor etter istiden, eldre havnivå, og bruk av geologien.

‘Lokal GEOlogiskole’ benytter kjente elementer fra brukerens nærmiljø for å eksemplifisere geologiske prosesser og produkter. På denne måten trekker man lokalmiljøets særegenhet inn i undervisningen, og eleven får en nærhet til faget og en ‘knagg’ å henge kunnskapen på.

Lokale undervisningsopplegg, temahefter og geologiske fører utarbeidet av geovitere og
skoleklasser blir å finne på Lokal GEOlogiskolens sider.

Organisering Hvordan bruke GEOlogiskolen Målsetning Innledning Hvordan er GEOlogiskolen inndelt