Universitetet i Tromsø Geologiskolen GeoGruppen

Litt mer om Geologiskolen

Meny
Generell GEOlogiskole

Lokal GEOlogiskole

Prosjekt GEOlogiskole

Eksempelskjermbilder

‘Generell GEOlogiskole’ gir en introduksjon til geologifaget. Den fungerer også som kunnskapsbase og oppslagsverk for resten av GEOlogiskolen. ‘Generell GEOlogiskole’ inneholder generell faglig informasjon, bilder, illustrasjoner og animasjoner.

‘Generell GEOlogiskolen’ er inndelt tematisk i tre hoveddeler:
‘Materiale’ beskriver jordens oppbygning, mineraler og bergarter, og løsmasser.
‘Prosesser’ forklarer prosessene som utformer landskap og skaper endringer.
‘Historie’ beskriver dannelsen og utviklingen av jordkloden og livet på jorden.

Organisering Hvordan bruke GEOlogiskolen Målsetning Innledning Hvordan er GEOlogiskolen inndelt