Mer om ...

Oppdatert 30.06.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser

Plutonisme - smelte dypt i jordskorpen

'Plutonisme' er navnet geologer bruker for prosessene knyttet til smelte og dannelsen av størkningsbergarter på stort dyp, vanligvis > 10 km. Navnet er tatt fra 'Pluto', underjordens gud i gresk mytologi.

Pegmatittgang inntrengt i andre størkningsbergarter ved Aa i Lofoten.


Smelte som størkner før det når overflaten danner bergartskropper med ulike form som kalles for plutoner. De største plutoner (batolitter) er kilometerstore bergartskropper som består av grovkornete bergarter, som for eksempel granitt. Ganger er smale bergartskropper som dannes når smelte trenger seg inn i sprekker eller langs lagflater i andre bergarter. Gangbergarter kan variere fra meget grovkornet (pegmatitt) til finkornet avhengig av hvor hurtig smeltet størknet.

Fordi plutoner dannes flere kilometer under overflaten, ser vi dem først etter mange millioner år når erosjon har fjernet de overliggende bergartene.