Mer om ...

Oppdatert 29.05.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser

Platetektonikk


Platetektonikk (animasjon av Kåre Kullerud)

Plategrenser:

*  kollisjonsgrenser
*  spredningsgrenser


Jordens ytre skall er hardt og fast og flyter på et varmt og seigt underlag. Det ytre skallet (litosfæren) er mellom 100 og 250 km tykk og er delt i seks store og flere mindre plater som beveger seg sakte i forhold til hverandre. Bevegelsen holdes i gang av oppstigende bergartsmasser som i en kokende gryte.

Langs plategrensene er den geologiske aktiviteten intens. Her skjer jordskjelv, vulkanutbrudd, dannelse av høye fjell og dype kløft, og vekst av ny skorpe. Hvilken av disse aktiviteter som skjer er avhengig av om platene kolliderer eller glir fra hverandre.