Mer om ...

Oppdatert 30.06.2008

LOKAL GEOlogiskole

PROSJEKT GEOlogiskole

GEOlogiskolen
    generell_logo.gif (2792 Byte) geogruppenas_klein.gif (2599 Byte)

Forfatter:
Geoff Corner
< Tilbake til ... Om... Hvordan bruke... Søke i ... Nettstedkart
Historie Materiale Prosesser
Temahefter
Det geologiske kretsløp   Indre prosesser   Ytre prosesser

Metamorfose

Metamorfose betyr omdanning. Bergarter omdannes når de utsettes for høyt trykk og varme. Mange omdanningsbergarter (metamorfe bergarter) har en sammenpresset utseende og de inneholder ofte mineraler som har vokst parallelt med hverandre.

* Omdanningsbergarter

 

Hvor skjer metamorfose?

Metamorfose skjer normalt flere kilometer under overflaten.når bergarter presses sammen under fjellkjededannelse (regional metamorfose) eller når smelte trenger seg inn og ‘baker’ bergartene omkring (kontakt- metamorfose). Omdanning kan også skje langs forkastningssoner der de pulveriserte bergartene blir til mylonitt. Den mest sjelden form for metamorfose skjer ved meteorittnedslag.

 

 

 

Regional metamorfose *
Kontakt-metamorfose *