Universitetet i Tromsø Geologiskolen

Litt mer om Geologiskolen

Hvordan bruke GEOlogiskolen
Informasjonsfelt

Hovedsidene

Mer om...

Eksempelskjermbilde

På hovedsidene er lærestoffet og informasjonen presentert. Lærestoff på samme pedagogiske nivå ligger som interaktive valg fra hovedsiden.


Organisering Hvordan er GEOlogiskolen inndelt Målsetning Innledning