"PROSJEKT GEOlogiskolen" skal være et hjelpemiddel
for klassen og lærerne til å trekke nærmiljøet og uteklasserommet aktivt inn i undervisningen.
Det vil i dette prosjektarbeidet legges opp til en
integrert og aktiv bruk av IT i undervisningen med
prosjektoppgaver hvor klassen lager egne hjemmesider.
Kombinasjonen vil gi en positiv vekselvirkning mellom bruk av IT-løsninger og praktisk feltundervisning, hvor nærmiljøet vil bli lagt til grunn for forståelse av naturgrunnlaget som basis for ressurs, miljø og samfunn.