Litt mer om Geologiskolen

Organisering
Redaksjon Prosjektet Referansegruppe

Prosjektet
‘GEOlogiskolen’ ble startet i 1999 av GeoGruppen AS i samarbeid med det geologiske miljøet ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet hadde sitt utspring i et tidligere prosjekt, ‘Troms Fylke på Internett’, gjennomført i samarbeid med Tromsø Museum, Utdanningsetaten i Troms Fylke og lærere fra Lenvik kommune. Konseptet og erfaringer fra det første lokale prosjektet er ført videre i GEOlogiskolen der målet er å gi et landsomfattende opplæringstilbud i geofag. I 2006 ble GeoGruppen overtatt av Acona Group og heter nå Acona Geo Services. Ansvaret for den daglige driften av GEOlogiskolen ble samtidig overført til Universitetet i Tromsø.

Finansiering
Prosjektet ble etablert med delfinansiering fra Lærings-senteret (tidligere Nasjonalt Læremiddelsenter), Statens Utdanningskontor i Troms, Troms Fylkeskommune, Norges Forskningsråd (FUNN-ordningen), Statoil og Norsk Hydro. En videreutvikling er nå i gang med midler fra StatoilHydro.
Læringssenteret
Statens utdanningskontor i Troms
Troms Fylkeskommune
Norges forskningsråd
Statoil
Norsk Hydro
StatoilHydro
Hvordan bruke Geologiskolen Hvordan er Geologiskolen inndelt Målsetning Innledning

Oppdatert 13.11.2008