Universietet i Tromsø Geologiskolen Geogruppen

Litt mer om Geologiskolen

Målsetning


GEOlogiskolen skal stimulere til større og mer systematisk bruk av geologifaget og nærlandskapet i undervisningen, både i grunnskolen og den videregående opplæring.

GEOlogiskolen skal gjennom det faglige innhold, lokale eksempler og forslag til arbeidsoppgaver i klassen tilrettelegge for aktiviteter i områder der eleven er kjent.

Dekorativt bilde

GEOlogiskolen skal, med sin populærvitenskapelig framstilling, øke den allmenne forståelsen av landskapet og nærmiljøet, og geologiens betydning for samfunnet.

GEOlogiskolen skal være en plattform for formidling av geologisk kunnskap.

Oppdatert 15.12.2007

 

Organisering Hvordan bruke geologiskolen Hvordan er geologiskolen inndelt Innledning