Hvor kommer steinene fra?
Hvorfor har steinene ulik størrelse?
Hvorfor er noen steiner runde mens andre er kantede?
Hvorfor har steinene ulik farge?