Heter det stein?
Hva er steinene laget av?
Hva heter steinene?