Programmet er utviklet av GeoGruppen as i samarbeid med forskere
ved Universitetet i Tromsø